Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå

Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå FSUM Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar Närvarande:Maria Nordqvist, Karin Bishop Bondestam, Eva Holmberg, Catharina Lundgren Idh och Vanda Oskarsson Ej närvarande på detta möte: Timmy Leijen, Sevil Bremer,...

styrelsemöte Strömstad 5 maj 2015

Protokoll styrelsemöte Strömstad 5 maj 2015 Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Karin Bishop-Bondestam, Susie Rasmussen, Sevil Bremer , Caroline Eriksson, Catharina Lundgren Idh, Eva Holmberg och Maria Nordqvist Dagordning Årsmötet genomgång av dagordning inför...

Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12

Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12 Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Vanda Oskarsson, Eva Holmberg, Maria Nordqvist och Catharina Lundgren Idh. Timmy Leijen ansluter till mötet dag två. Förhindrade att delta: Sevil Bremer, Susie Rasmussen, Carolin...

Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå FSUM

Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå FSUM Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar Närvarande: Maria Nordqvist, Karin Bishop Bondestam, Eva Holmberg, Catharina Lundgren Idh Och Vanda Oskarsson Ej närvarande på detta möte: Timmy Leijen, Sevil Bremer,...

Protokoll styrelsemöte Malmö 10-11januari 2015

Protokoll styrelsemöte Malmö 10-11januari 2015 Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam, Susie Rasmussen , Sevil Bremer och Catharina Lundgren Idh Förhindrade detta möta: Eva Holmberg Dagordning Möte tillsammans med arbetsgruppen för...

Protokoll styrelsemöte 18-19 november 2014

Protokoll styrelsemöte 18-19 november 2014 Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam, Susie Rasmussen, Sevil Bremer och Catharina Lundgren Idh Förhindrade detta möta: Eva Holmberg och Caroline Eriksson Deltagare från UMO: Anna Eklund,...