Stipendier

Som medlem i FSUM kan er mottagning söka ett stipendium. Syftet med vårt stipendium är att vi vill inspirera till utveckling av ert fantastiska arbete.

Vi vill främja metodutveckling, gagna samarbete och samverkan. FSUMs stipendium kan sökas en gång per år och ska ha inkommit senast 60 dagar före årsmötet. Skicka er ansökan om stipendium (eller om frågor uppstår gällande stipendium) till josefin.e.andersson@regionvasterbotten.se eller sara.daun@stockholm.se .

Två stipendier på vardera 50 000 kronor utbetalas till två separat sökande mottagningar. Detta görs på årsmötet.

Allmänt om stipendium

  1. Ungdomsmottagningar som är medlemmar i FSUM och har betalt innevarande års medlemsavgift, kan söka stipendium.
  2. I första hand delas inte stipendium ut till sökanden som fått det beviljat tidigare.
  3. Stipendiet ska sökas i förväg för de ändamål som det avser att finansiera och bör användas inom ett år. Det är inte avsett för att täcka kostnader som arbetsgivare normalt bör stå för.
  4. Styrelsemedlem deltar inte i diskussion och beslut i de fall hen arbetar på sökande mottagning.
  5. Uppgifter som ska finnas med i ansökan är vad ni vill göra med pengarna, namn och kontaktuppgifter till ungdomsmottagningens chef samt till den som skriver ansökan.
  6. Mottagaren ska efter genomförandet skicka in en redogörelse för hur pengarna har använts. Den ska vara skriven så att den kan publiceras på FSUMs hemsida. 
  7. Information om rutiner kring utbetalning av stipendium ges av kassören.

Exempel på hur stipendierna används

Kils ungdomsmottagning 2023
Ung utsatt VGR 2022

www.vgregion.se/ungutsatt

Gotlands ungdomsmottagning 2020

Tidigare stipendiater

2023

Kils ungdomsmottagning

2022
Ung utsatt Göteborgs Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen Väst- Göteborg

2021Falun och Ljungby UM

2020Visby och Skellefteå UM

2019Borlänge och Västernorrlands UM

2018Sälens och Sollentunas UM

2017Örebros och Botkyrkas UM

2016Helsingborgs och Ängelholms UM

2015Gullmarsplans UM

2014Rooseums UM Malmö

2013Västerorts UM

2012Stockholms skolors UM, SKUM