UMSAM är det nationella nätverket för verksamhetsutvecklare och chefer inom Ungdomsmottagningarna i Sverige. För ytterligare information kring UMSAM kontakta någon i FSUMs styrelse (styrelsen@fsum.nu)

Nästa inplanerat möte:

Varmt välkommen till Uppsala den 25-26 april på UMSAM möte.

Vi planerar två halvdagar, från ca klockan 12.00 till 12.00.