Konstituerande styrelsemöte 2013-05-23 i Borlänge

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-23 i Borlänge
Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar FSUM
Närvarande:
Timmy Leijen Ordförande
Mia Öster
Maria Nordqvist
Catharina Lundgren-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Gunnar Böhm
Caroline Eriksson
Susie Rasmussen
Ej närvarande på detta möte:
Eva Holmberg
§1.
Ordförande, Timmy Leijen hälsar den nya styrelsen välkommen.
Poster i den nya styrelsen fördelas bland ledamöterna enligt följande:
Ordförande: Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro (omvald 2 år årsmötet 2013-05-23 samt vald till ordförande 1 år årsmötet 2013-05-23)
Vice ordförande: Mia Öster, barnmorska, Strömstad (omvald 3 år årsmötet 2013-05-23)
Kassör: Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå (omvald 2 år årsmötet 2012-05-10 men kvarstår 2 år från årsmötet 2013-05-23)
Sekr: Catharina Lundgren-Idh, barnmorska, Sollentuna (omvald 2 år årsmötet 2012-05-10)
Övriga ledamöter:
Susie Rasmussen, kurator, Malmö (omvald 2 år årsmötet 2012-05-10)
Karin Bishop-Bondestam, gynekolog, Uppsala (omvald 3 år årsmötet 2013-05-23)
Gunnar Böhm, psykoterapeut, Ulricehamn (omvald 3 år årsmötet 2013-05-23)
Ersättare:
Carolin Eriksson, barnmorska, Sundsvall (omvald 1 år 2013-05-23)
Eva Holmberg, psykolog, Umeå (invald 1 år årsmötet 2013-05-23)
§2.
Firmatecknare för FSUM:s styrelse är för det kommande året:
kassör Maria Nordqvist (650227-XXXX) och ordföranden Timmy Leijen (610814-XXXX) Villkor enligt tidigare, dvs de är firmatecknare var för sig.
§3.
Planerade styrelsemöten under kommande verksamhetsår:
Första mötet planeras vecka 36: tisdag den 3 september – onsdag den 4 september i Göteborg. Samordnas med träff med Policygruppen
§4.
Planering av kommande styrelsemöten görs via e-post.
§5.
Träff med nästa års konferensvärdar
Timmy, Gunnar och Catharina planerar att den 27/8 träffa nästa års konferensvärdar, Stockholms Skolor UM, för diskussion kring upplägget runt nästa års FSUM-konferens.
§6.
Anneli uppdaterar styrelsens adresslista
Mötet avslutas
Sekreterare Anneli Klaassen
Justeras: Justeras:
Timmy Leijen, ordförande Gunnar Böhm