FSUM styrelsemöte Lidköping 120508

FSUM styrelsemöte Lidköping 120508
Närvarande:
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Karin Bishop-Bondestam
Carolin Eriksson
Gunnar Böhm
Catharina Lundgren-Idh
Anneli Klaassen
Ordförande: Timmy Leijen
Frånvarande: Susie Rasmussen
1. Genomgång av dagordning inför årsmötet 120510
– Redovisning av verksamhetsberättelsen – styrelsens medlemmar redovisar denna på årsmötet – fördelning av punkterna i verksamhetsberättelsen mellan styrelsens medlemmar
– Eva redogör på årsmötet för policygruppens arbete med det nya policyprogrammet
– Timmy redogör på årsmötet för arbetet med statistiken
2. Bordsschema
Schema upprättas för hur styrelsen ska sköta aktiviteterna vid FSUM:s bord under konferensdagarna. ”Bordstider” fördelas mellan styrelsens medlemmar för konferensdagarna.
3. Blomma till Carolina Orvet som får FSUM-priset
Beslut: Catharina och Karin köper blomma
4. Inkomna ansökningar avseende FSUM:s kunskaps o utvecklingsbidrag gås igenom
Beslut:
– Stenungsund- hbt-certifiering – avslag – Mia och Catharina skriver avslag
– Halland – samlagssmärtor – avslag – Karin skriver avslag – detta tillför inget nytt i ämnet
– Stockholms skolors UM- utveckling av nätverk för manlig UM-personal – beviljas med 10.900:- Catharina skriver svar
– Malmö Triangeln – utbildning i gruppterapi – beviljas med bidrag upp till max 5000:- efter redovisad kostnad – Gunnar skriver svar
Diarium över inkomna ansökningar och beviljade bidrag ska upprättas – Catharina ansvarar för detta
5. Konferens i Bryssel kring Sexuell och Reproduktiv hälsa
Beslut: Mia åker som representant för FSUM på konferens i Bryssel den 15/5-12
6. Nästa möte
På UM Roseum i Malmö från kl.10:00 den 7/6 till kl.13:30 den 8/6.
Tema: Hemsidans funktioner
Maria har bokat hotell till alla.
Lidköping 120508
Timmy Leijen Anneli Klaassen
Ordförande sekreterare