Aktuellt

FSUM tipsar

UMO

Välkommen på UMO’s användarforum.

Under våren erbjuder UMO ett användarforum för dig
som jobbar i kommuner och regioner och som vill föra en dialog om
behov och utvecklingsförslag i UMO’s tjänster.

Se dokumentet nedan för mer information och för att anmäla dig.

MUM

Mottagningen för Unga Män i Västra Götalandsregionen genomför just nu en nationell kampanj på sociala medier (Instagram, Snapchat och Facebook) för MUM online. MUM Online är en digital mottagning som erbjuder digitala rådgivande samtal omkring sexuell och relationell hälsa till unga män och personer som identifierar sig som män i åldrarna 18 till 30 år. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor, sexologer, kurator och psykolog.

UNG UTSATT

FSUM vill tipsa om Ung Utsatt som är en del av ungdomsmottagningens verksamhet i VG-region.
Man har sedan 2014 arbetat med stöd och behandling; individuellt, i grupp och med familjer i en del av Ungdomsmottagningen.
Ung Utsatt har sedan starten arbetat för att all personal ska bli bättre på att fånga upp och bemöta unga utsatta för sexuella övergrepp och har kontinuerligt hållit utbildningar, diskussioner och handlett personalen på Göteborgs Ungdomsmottagningar.
Ung Utsatt har utformat en gruppbehandlingsmanual som har utvärderats av alla ungdomar och behandlare som deltagit i behandlingen sedan 2014 samt vid två tillfällen i mer omfattande studier.
För att ta del av Ung Utsatts arbete och/eller starta upp liknande i din region kontakta:
Jennie Isakzon
Samordnare/ Leg. Psykoterapeut Ung Utsatt
Tfn 0722-067964
E-post: jennie.isakzon@vgregion.se eller ungutsatt@vgregion.se
Kolla även in deras hemsida
www.vgregion.se/ungutsatt

ARG och FSUM bjuder in…

till utbildning kring rasism och antirasism.
I samarbete med ARG (antirasistiska arbetsgruppen för UM i Stockholms län) bjuder FSUM in till digital utbildning om rasism och antirasism.

När:

  1. Grunderna för rasism, antirasism och intersektionalitet: Ett strukturellt perspektiv. Föreläsare Anna Adeniji Erbjuds Måndag 6/3 kl. 8.30-12.00 eller Måndag 13/3 kl. 13-16:30

2. Vilka konsekvenser kan rasism få inuti oss och mellan oss? Vad är viktigt i ett antirasistiskt och inkluderande arbete i praktiken? Föreläsare Hanna Wallensteen och Annie Boroian Erbjuds Onsdag 8/3 kl. 8.30-12.00 eller Torsdag 16/3 kl. 13-16.30

Info:

Varje föreläsning ges vid två tillfällen för att underlätta för all personal att närvara vi ett av tillfällena. Föreläsning 1 och 2 bygger på varandra och önskvärt är att deltagarna deltar på båda två och startar med föreläsning 1. För att möjliggöra fysiska samtal med dina närmsta kollegor rekommenderar vi att ni, om möjligt, deltar på utbildningstillfällena tillsammans.

Var: Utbildningen ges via Teams. Här kan du anmäla dig.

Utbildningen ger kunskap om rasism/antirasism i Sverige idag och historiskt samt vilka konsekvenser rasism kan få för ungdomsmottagningarnas målgrupp.
Utbildningen kommer att innehålla information om:
• Vad är rasism?
• Varför är rasism/antirasism/intersektionellt arbete viktigt att arbeta med på ungdomsmottagningen?
• Hur kan arbetet med antirasism se ut i praktiken och hur kan ett inkluderande se ut?
Varmt välkomna!

Socioekonomisk rapport

Nu finns en rapport som påvisar Ungdomsmottagningarnas (eller Ungdomsmottagningens) samhällsekonomiska nytta.

Rapporten beställdes av FSUM 2021 med målet att ta fram ett underlag som påvisar de samhällsekonomiska effekterna av UMs verksamhet.

Syftet med rapporten är att belysa UMs arbete så att politiker och beslutsfattare får ett underlag till diskussioner och beslut för hur ungdomar och unga vuxna ska kunna erbjudas relevant stöd mot vuxenlivet med fokus på sexuell- reproduktiv- och psykosocial hälsa.

FSUM arbetar för att stärka UMs position nationellt, regionalt samt lokalt och därmed skapa jämlika förutsättningar för ungdomar i hela i Sverige i tillgången till UM. Rapporten är ett viktigt bidrag i denna strävan.

Rapporten presenterades och filmades på en politiker och tjänstemannadag i Västra Götaland i mars 2022. Se gärna presentationen via länkarna nedan.

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

Senaste nyheter från FSUM