Aktuellt

FSUM tipsar

Jämställdhetsmyndigheten

Presentation av ny forskning och webbinarium om dödligt partnervåld mot unga.

Plats: Zoom

Datum och tid: Fredagen den 24/11 kl. 10-10.45.

Talare: Shilan Caman

”Save the date” den 14/2-2024 heldagskonferens i Stockholm samt möjlighet att delta digitalt om våld i ungas relationer – hur ser forskningen ut?

Utbildningsdag från sektionen för venereologi och genital dermatologi (SVGD)

Den 26 januari 2024 på läkaresällskapet Stockholm.

Tema; sexuella övergrepp och ”what´s new”

Låt inte tystnaden tala

Den 18 oktober lanseras ”Låt inte tystnaden tala” som är en satsning för att förebygga sexuell exploatering av barn och efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Läs mer på informationsbladet nedan om denna satsning.

Hälsningar från Folkhälsomyndigheten gällande VSN

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att implementera ett nationellt informations- och varningssystem, Varningssystem Narkotika (VSN), för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Syftet med VSN är att underlätta informationsutbytet mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Nu arbetar vi för att informationsutbytet genom VSN ska växa och spridas mellan fler aktörer. Vi hoppas att alla ungdomsmottagningar vill medverka i arbetet mot narkotikadödlighet genom att bli medlem i VSN . Det är särskilt värdefullt att aktörer som arbetar nära ungdomar och personer som använder narkotika ansluter sig.

Vi hoppas att ni har möjlighet att hjälpa oss genom att sprida bifogat informationsbrev.

FSUM tipsar

Andrologi- från teori till praktik

Ett projekt i Region Stockholm för att öka kompetensen och tryggheten
hos barnmorskor på ungdomsmottagningar i att undersöka pung och penis.

Syftet med projektet: Att skapa en mer jämlik vård.

Projektets tre olika steg: 1. Teori. 2. Praktisk workshop. 3. Auskultation

Positiva resultat
Uppföljningen av utbildningsprojektet har visat på mycket positiva resultat. Innan utbildningsinsatsen uppgav 24% av bm sig otrygga med att undersöka pung och penis samt 16% uppgav bristande kunskap kring olika tillstånd i pung och penis. Efter utbildningsinsatserna var i stort sett siffrorna spegelvända. 94,3% uppgav de kände sig mer trygga i att undersöka pung och penis samt 74,5 uppgav ökad kunskap kring olika tillstånd i pung och penis.

Är ni intresserade av att veta mer? Kontakta Charlotte.Farrington-Salomonsson@regionstockholm.se eller Margareta.Hagwall-Stillerud@regionstockholm.se

UNG UTSATT

FSUM vill tipsa om Ung Utsatt som är en del av ungdomsmottagningens verksamhet i VG-region.
Man har sedan 2014 arbetat med stöd och behandling; individuellt, i grupp och med familjer i en del av Ungdomsmottagningen.
Ung Utsatt har sedan starten arbetat för att all personal ska bli bättre på att fånga upp och bemöta unga utsatta för sexuella övergrepp och har kontinuerligt hållit utbildningar, diskussioner och handlett personalen på Göteborgs Ungdomsmottagningar.
Ung Utsatt har utformat en gruppbehandlingsmanual som har utvärderats av alla ungdomar och behandlare som deltagit i behandlingen sedan 2014 samt vid två tillfällen i mer omfattande studier.
För att ta del av Ung Utsatts arbete och/eller starta upp liknande i din region kontakta:
Jennie Isakzon
Samordnare/ Leg. Psykoterapeut Ung Utsatt
Tfn 0722-067964
E-post: jennie.isakzon@vgregion.se eller ungutsatt@vgregion.se
Kolla även in deras hemsida
www.vgregion.se/ungutsatt

Socioekonomisk rapport

Nu finns en rapport som påvisar Ungdomsmottagningarnas (eller Ungdomsmottagningens) samhällsekonomiska nytta.

Rapporten beställdes av FSUM 2021 med målet att ta fram ett underlag som påvisar de samhällsekonomiska effekterna av UMs verksamhet.

Syftet med rapporten är att belysa UMs arbete så att politiker och beslutsfattare får ett underlag till diskussioner och beslut för hur ungdomar och unga vuxna ska kunna erbjudas relevant stöd mot vuxenlivet med fokus på sexuell- reproduktiv- och psykosocial hälsa.

FSUM arbetar för att stärka UMs position nationellt, regionalt samt lokalt och därmed skapa jämlika förutsättningar för ungdomar i hela i Sverige i tillgången till UM. Rapporten är ett viktigt bidrag i denna strävan.

Rapporten presenterades och filmades på en politiker och tjänstemannadag i Västra Götaland i mars 2022. Se gärna presentationen via länkarna nedan.

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

Senaste nyheter från FSUM