Aktuellt

FSUM tipsar

Mottagningen för Unga Män i Västra Götalandsregionen genomför just nu en nationell kampanj på sociala medier (Instagram, Snapchat och Facebook) för MUM online. MUM Online är en digital mottagning som erbjuder digitala rådgivande samtal omkring sexuell och relationell hälsa till unga män och personer som identifierar sig som män i åldrarna 18 till 30 år. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor, sexologer, kurator och psykolog.

”Save the date”

Till chefer, på alla nivåer, samt all personal på Ungdomsmottagningen.

Mer information kommer senare, men redan nu – FSUM och ARG bjuder på utbildning kring rasism och antirasism.

När:

  1. Grunderna för rasism, antirasism och normer. Föreläsare Anna Adeniji. Erbjuds Måndag 6/3 kl. 8.30-12.00 eller Måndag 13/3 kl. 13/3 kl. 13-16.30.
  2. Vilka konsekvenser kan rasism få inuti oss och mellan oss? Hur kan ett praktiskt antirasistiskt och inkluderande arbete se ut? Föreläsare Hanna Wallensteen och Annie Boroian. Erbjuds Onsdag 8/3 kl. 8.30-12 eller Torsdag 16/3 kl. 13-16.30.

Information:

Varje föreläsning ges vid två tillfällen för att underlätta för all personal att kunna närvara vid ett av tillfällena. Föreläsning 1 och 2 bygger på varandra och önskvärt är att deltagarna deltar på båda två, och startar med föreläsning 1.

Utbildningen ger kunskap om rasism/antirasism i Sverige idag och historiskt samt vilka konsekvenser rasism kan få för ungdomsmottagningens målgrupp. Utbildningen kommer att innehålla information om;

  • Vad är rasism?
  • Varför är rasism/antirasism/intersektionellt arbete viktigt att arbeta med på ungdomsmottagnigen?
  • Hur kan arbetet med antirasism se ut i praktiken, och hur kan ett inkluderande se ut?

Var:

Utbildningen ges via TEAMS.

VARMT VÄLKOMNA!

Socioekonomisk rapport

Nu finns en rapport som påvisar Ungdomsmottagningarnas (eller Ungdomsmottagningens) samhällsekonomiska nytta.

Rapporten beställdes av FSUM 2021 med målet att ta fram ett underlag som påvisar de samhällsekonomiska effekterna av UMs verksamhet.

Syftet med rapporten är att belysa UMs arbete så att politiker och beslutsfattare får ett underlag till diskussioner och beslut för hur ungdomar och unga vuxna ska kunna erbjudas relevant stöd mot vuxenlivet med fokus på sexuell- reproduktiv- och psykosocial hälsa.

FSUM arbetar för att stärka UMs position nationellt, regionalt samt lokalt och därmed skapa jämlika förutsättningar för ungdomar i hela i Sverige i tillgången till UM. Rapporten är ett viktigt bidrag i denna strävan.

Rapporten presenterades och filmades på en politiker och tjänstemannadag i Västra Götaland i mars 2022. Se gärna presentationen via länkarna nedan.

Inbäddningskod 1: https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

Inbäddningskod 2: https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

Senaste nyheter från FSUM