Aktuellt

FSUM tipsar

Andrologi- från teori till praktik

Ett projekt i Region Stockholm för att öka kompetensen och tryggheten
hos barnmorskor på ungdomsmottagningar i att undersöka pung och penis.

Syftet med projektet: Att skapa en mer jämlik vård.

Projektets tre olika steg: 1. Teori. 2. Praktisk workshop. 3. Auskultation

Positiva resultat
Uppföljningen av utbildningsprojektet har visat på mycket positiva resultat. Innan utbildningsinsatsen uppgav 24% av bm sig otrygga med att undersöka pung och penis samt 16% uppgav bristande kunskap kring olika tillstånd i pung och penis. Efter utbildningsinsatserna var i stort sett siffrorna spegelvända. 94,3% uppgav de kände sig mer trygga i att undersöka pung och penis samt 74,5 uppgav ökad kunskap kring olika tillstånd i pung och penis.

Är ni intresserade av att veta mer? Besök Region Stockholms monter i Karlskrona för mer information. Där får ni även möta dockan ”Dick”. Eller maila: Charlotte.Farrington-Salomonsson@regionstockholm.se eller Margareta.Hagwall-Stillerud@regionstockholm.se

Fristående kurs

Namn: Unga och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, och ges på Dalarna Högskola.

Antagningen öppnar via antagning.se den 15 mars och stänger den 17 april.

Studietakt: 25 %

Studieort: kursen är en distanskurs och har 4 obligatoriska onlineträffar.

När: HT23.

Läs mer om kursen här.

Organisationen MÄN erbjuder utbildningar om att upptäcka, bemöta och samtala med killar som använder våld i nära relationer

Läs mer i dokumentet nedan.

Obs! I dokumentet står att MÄN kommer att finnas med på konferensen i Karlskrona vilket de tyvärr ej har möjlighet till. Men tveka inte att kontakta dem.

UMO

Välkommen på UMO’s användarforum.

Under våren erbjuder UMO ett användarforum för dig
som jobbar i kommuner och regioner och som vill föra en dialog om
behov och utvecklingsförslag i UMO’s tjänster.

Se dokumentet nedan för mer information och för att anmäla dig.

MUM

Mottagningen för Unga Män i Västra Götalandsregionen genomför just nu en nationell kampanj på sociala medier (Instagram, Snapchat och Facebook) för MUM online. MUM Online är en digital mottagning som erbjuder digitala rådgivande samtal omkring sexuell och relationell hälsa till unga män och personer som identifierar sig som män i åldrarna 18 till 30 år. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor, sexologer, kurator och psykolog.

UNG UTSATT

FSUM vill tipsa om Ung Utsatt som är en del av ungdomsmottagningens verksamhet i VG-region.
Man har sedan 2014 arbetat med stöd och behandling; individuellt, i grupp och med familjer i en del av Ungdomsmottagningen.
Ung Utsatt har sedan starten arbetat för att all personal ska bli bättre på att fånga upp och bemöta unga utsatta för sexuella övergrepp och har kontinuerligt hållit utbildningar, diskussioner och handlett personalen på Göteborgs Ungdomsmottagningar.
Ung Utsatt har utformat en gruppbehandlingsmanual som har utvärderats av alla ungdomar och behandlare som deltagit i behandlingen sedan 2014 samt vid två tillfällen i mer omfattande studier.
För att ta del av Ung Utsatts arbete och/eller starta upp liknande i din region kontakta:
Jennie Isakzon
Samordnare/ Leg. Psykoterapeut Ung Utsatt
Tfn 0722-067964
E-post: jennie.isakzon@vgregion.se eller ungutsatt@vgregion.se
Kolla även in deras hemsida
www.vgregion.se/ungutsatt

Socioekonomisk rapport

Nu finns en rapport som påvisar Ungdomsmottagningarnas (eller Ungdomsmottagningens) samhällsekonomiska nytta.

Rapporten beställdes av FSUM 2021 med målet att ta fram ett underlag som påvisar de samhällsekonomiska effekterna av UMs verksamhet.

Syftet med rapporten är att belysa UMs arbete så att politiker och beslutsfattare får ett underlag till diskussioner och beslut för hur ungdomar och unga vuxna ska kunna erbjudas relevant stöd mot vuxenlivet med fokus på sexuell- reproduktiv- och psykosocial hälsa.

FSUM arbetar för att stärka UMs position nationellt, regionalt samt lokalt och därmed skapa jämlika förutsättningar för ungdomar i hela i Sverige i tillgången till UM. Rapporten är ett viktigt bidrag i denna strävan.

Rapporten presenterades och filmades på en politiker och tjänstemannadag i Västra Götaland i mars 2022. Se gärna presentationen via länkarna nedan.

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

 https://player.vgregion.se/embed/ca6hS9grFEouyZYTUiNV3h/BVUhNecqxz4FYredvbZ3m7 

Senaste nyheter från FSUM