Protokoll styrelsemöte FSUM Skellefteå Scandic 24 maj 2016

Protokoll styrelsemöte FSUM Skellefteå Scandic 24 maj 2016 Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh , Susie Rasmusen, Maria Nordqvist, Carolin Eriksson, Ej delatagande: Fox Foxhage, Ekonomi...

Protokoll styrelsemöte FSUM 2016-02-10/11 Mora UM

Protokoll styrelsemöte FSUM 2016-02-10/11 Mora UM Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh, Daniel Foxhage, Susie Rasmusen och Maria Nordqvist. Ekonomi Allt lämnat till...

Protokoll styrelsemöte FSUM 2015-11-11 Solna UM

Protokoll styrelsemöte FSUM 2015-11-11 Solna UM Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh , Daniel Foxhage. Förhindrade: Susie Rasmusen, Maria Nordqvist, Konferens 2017...

Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12

Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12 Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Vanda Oskarsson, Eva Holmberg, Maria Nordqvist och Catharina Lundgren Idh. Timmy Leijen ansluter till mötet dag två. Förhindrade att delta: Sevil Bremer, Susie Rasmussen, Carolin...

Styrelsemöte i Lund 2015-09-10

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE I LUND 2015-09-10 Deltagare: Daniel Foxhage, Maria Nordqvist, Caroline Eriksson, Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Vanda Oskarsson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Susie Rasmussen Förhindrad att delta: Catharina Lundgren Idh Mötesordförande Till...