Vad är FSUM

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar är en ideell förening som startades 1973, strax efter att första ungdomsmottagningen öppnades i Borlänge 1970.

Föreningens huvudsakliga uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

FSUM har tagit fram en handbok och riktlinjer för mottagningarna. Riktlinjerna har översatts till engelska och du hittar dom här på hemsidan

Föreningen står bakom en årlig konferens med föreläsningar och seminarier för mottagningarnas personal. Konferensen arrangeras av mottagningar som är medlemmar i föreningen

FSUM tar initiativ till andra kunskapshöjande insatser för sina medlemmar. Utbildningar och seminarier för mottagningarnas personal gällande t ex ungdomssexologi, porr, hur vi kan möta killar på bästa sätt, frågeställningar kring sexualitet och genitalt självförtroende är några av ämnena. 

För att kallas ungdomsmottagning anser FSUM att personalen ska bestå av minst barnmorska, läkare och kurator eller psykolog. Personal ur dessa yrkesgrupper ska ha arbetstid särskilt avsatt för ungdomsmottagningen, vara delaktiga i verksamhetens utveckling och inte enbart vara personal som konsulteras vid behov.