Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå

Konstituerande styrelsemöte 2015-06-11 i Skellefteå FSUM
Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar

Närvarande:Maria Nordqvist, Karin Bishop Bondestam, Eva Holmberg, Catharina Lundgren Idh och Vanda Oskarsson
Ej närvarande på detta möte: Timmy Leijen, Sevil Bremer, Susie Rasmussen och
Caroline Eriksson
§1 Mötesordförande
Till mötesordförande Valdes Karin Bishop Bondestam som hälsar den nya styrelsen välkommen.
Poster i den nya styrelsen fördelas bland ledamöterna enligt följande:
Ordförande: Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro (omvald tre år årsmötet 2015-05-07) samt vald till ordförande 1år årsmötet( 2015-05-07)
Vice ordförande: Vanda Oskarsson, barnmorska, Uddevalla (nyvald tre år (2015-05-07)
Kassör: Sevil Bremer, psykolog, Solna ( ersättare, omval ett år 2015-05-07)
Sekr.: Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna ( omvald 3 år årsmötet 2014-04-02)
Övriga ledamöter
Susie Rasmussen, kurator, Malmö (omvald 3 år årsmötet 2014-04-02)
Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala (omvald 3 år årsmötet 2013-05-23)
Eva Holmberg, psykolog, Umeå (fyllnadsval 2 år årsmötet 2014-04-02)
Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå (fyllnadsval 1 år 2015-05-07)
Ersättare: Carolin Eriksson , barnmorska, Sundsvall (omvald 2015-05-07)
Adjungerad : Daniel Foxhage, kurator, Karlsatad (nyval 2015-05-07)
§2 Firmatecknare
Firmatecknare för FSUMs styrelse är för det kommande året:
kassör Sevil bremer (570430-3147) och ordföranden Timmy Leijen (610814-6777)
Villkor enligt tidigare, dvs de är firmatecknare var för sig.
§3 Planerade styrelsemöten under kommande
11-12/6 Skellefteå
9-10/9 i Lund
11-12/11
§4 Planering av kommande styrelsemötet görs via e-post.
§5 Nästa konferensvärd
Träff med nästa års konferensvärd för diskussion om planering av 2016 FSUM konferens i Skellefteå.
§6 Sekreterare uppdaterar styrelsens adresslista
Mötet avslutas Sekreterare: Catharina Lundgren Idh
Justerare: Karin Bishop Bondestam Vanda Oskarsson