Från Valberedningen

Hejsan alla medlemmar! Snart årsmöte, denna gång digitalt fr Karlstad, och vi i valberedningen jobbar på med att ta fram ett förslag på styrelse för föreningen. Några har aviserat att de inte ska vara kvar. Vi behöver nu din hjälp med att nominera till de vakanta...

FSUM/RFSU bjuder in till utbildning

Inbjudan till en digital föreläsning ”Att nå fram till killar på deras villkor” FSUM fortsätter med det nära samarbetet och utbytet med RFSU, och nästa steg blir att erbjuda alla medlemmar en föreläsning kring ungdomsmottagningens arbete med att vara tillgängliga och...

Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se?

Vill du tycka till om mottagningssidorna på UMO.se? Hej! I våras lanserade vi på UMO.se en ny version av Hitta ungdomsmottagning. Informationen till ungdomsmottagningarnas sidor hämtas från Hitta vård på 1177.se. Syftet var att göra det lättare för den som söker en...

DIGITALT UMSAM-möte

FSUM vill påminna om Digitalt UMSAM-möte fredagen den 27 november 09.00-12.00.  UMSAM nätverk för chefer och vårdutvecklare för UM i alla Regioner. Vi träffas två gånger per år och vi turas om att bjuda in. Denna gång är det Västernorrland som är värd och det är...

Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning

Västernorrland bjuder in till nästa närverksträff för digital ungdomsmottagning Hej! Jag är tacksam för förtroendet att vara organisatör och ordförande för Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning. Mötet kommer att hållas via Teams fredagen den 13 november...