Kallelse till Årsmöte

Välkommen på årsmöte

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: onsdag 13 maj 2020 kl. 13.30-15.00 Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandersgatan 8, Karlstad

Årsmötet är endast öppet för medlemmar Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte.

De medlemmar som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, det vill säga senast 13 mars 2020.

Motioner skickas senast detta datum per e-post till catharina.lundgren.idh@sollentuna.se

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.fsum.nu från 28 april.

Varmt Välkomna! till årsmöte 2020