Tips om Utbildning

Vi vill passa på att tipsa om en utbildning som  Linköpings kommun
arrangerar  i Feedback Informed Treatment

Den 24 till 28 februari 2020

Vill du fördjupa din och dina kollegors kunskap om hur ni kan använda
klienternas feedback för att stärka alliansen och
förbättra behandlingsresultaten?

www.linkoping.se/fit-inbjudan