FSUM årsmöte 2020

FSUM:s styrelse har fattat det svåra men nödvändiga beslutet att ställa in FSUM konferensen 2020 i Karlstad då vi även skulle ha haft vårt årsmöte. Detta med bakgrund av utvecklingen av Coronapandemin.

Sorgligt nog kan vi inte träffas, men det är ingen vi kan påverka men däremot hitta lösningar. Det finns metoder också för ett årsmöte när omständigheter är extrema.

Ett årsmöte måste alltid äga rum på något sätt, så alla medlemsmottagningar ska få säga sin mening i alla frågor. MEN: Vi behöver inte träffas. Man har möte per capsulam som innebär medlemsmottagningarna kan säga sin mening i sin frånvaro.

Medlemsmottagningarna kommer att få tillgång till årsmöteshandlingar senast två veckor innan årsmötet via mail och hemsidan fsum.nu. Då kommer dagordning/verksamhetsberättelse/årsredovisning och revisionsberättelsen samt även förslag från valberedningen att finnas för påseende och kommentarer.

För att genomföra årsmötet utan medlemsmottagningarna närvarande måste detta godtas och vi ber därför er som INTE godtar detta att meddela det till Lilo.Lindquist@vgregion.se senast 2/4 då nästa styrelsemöte är.

Årsmötet är tänkt att bli som planerat 13 maj kl 13.30-15 enligt kallelsen som gått ut, men platsen är ändras och blir troligtvis Stockholm via Skype.

Efter årsmötet kommer protokoll med beslut skickas till alla medlemsmottagningar och då har medlemmarna en viss tid på sej att yttra sig.

När allt är klart skriver vi på årsmötesprotokoll som vanligt.

Vid frågor kontakta gärna styrelsen.

Jessica Sunesson ordförande
Catharina Lundgren Idh sekreterare