Ungdomar i sexualitetens gränstrakter

I Kunskapsbanken kan ni hämta hem en rapport med denna titel. Nedan finns utdrag ur rapportens inledning. “Den här studien är initierad och utförd av Prostitutionsgruppen i Göteborg. Vi som har utfört studien heter Jonna Abelsson och Anna Hulusjö....