UngKAB15

Hej!
Nu presenteras resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga, i en ny kunskapssammanställning från Folkhälsomyndigheten. Rapporten ”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige” går att ladda ner kostnadsfritt eller beställa från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material. I egenskap av kontaktperson inom det förebyggande arbetet kring hiv och sexuellt överförda infektioner önskar vi att du och din organisation får rapporten i ett tidigt skede, därav detta utskick.
Rapporten visar aktuellt hälsoläge samt ger en bild av ungas förutsättningar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige idag. Rapporten visar att jämställdhet och jämlikhetsfrågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hivprevention behöver förbättras. Sammantaget märks ett nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsbehov bland verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhälle.
Innehållet i rapporten riktar sig främst till beslutsfattare inom landsting, kommuner och till det civila samhällets organisationer. Den vänder sig också till andra myndigheter och särskilt till de yrkesgrupper som möter unga i skolan, ungdomsmottagningarna, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin.
Sprid gärna rapporten vidare i dina nätverk eller till verksamheter som arbetar med hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
För mer information kontakta gärna Folkhälsomyndigheten: Anna-ChuChu Schindele, utredare, via e-post: anna-chuchu.schindele@folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten, 2017
Louise Mannheimer
Enhetschef Hälsa och sexualitet