ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016

Vi som organiserar ungavuxna-dagarna 29 – 30 januari 2016 (Andreas Murray och Maria Edlund i samarbete med Spring konferens) vill hälsa alla er som jobbar på landets ungdomsmottagningar speciellt välkomna till dessa dagar. Åldersspannet som vi diskuterar är 15 år till 25 år, och ett av föredragen undersöker åren precis därförinnan, ”förpuberteten”.
Det hela äger rum på Norra Latin i Stockholm. Startar kl 13 på fredagen och slutar kl 15 på lördagen.
Möjlighet att delta i middag fredag kväll.
Möjlighet boka hotell i närheten.
Hemsidans adress är: www.ungavuxnadagarna.se

Där finns hela programmet som redan är klart.
Där finns också prisuppgift.
Vi är säkra på att just ni som arbetar på ungdomsmottagningarna i Sverige har väldigt mycket att bidra med i de nödvändiga och angelägna diskussioner vi behöver ha om hur vi ska värna och vid behov hjälpa den unga generationen så att de får ett bra och värdigt vuxenliv.
Varm hälsning och- kommunicera gärna med oss!
Andreas Murray
andreas_murray@hotmail.com