Unga föräldrar

Vi fick ett brev från Ungdomsstyrelsen, som finns att läsa nedan. Broschyren som omnämns finns också i pdf-format i Kunskapsbanken.
Hej,
Ungdomsstyrelsen har under 2008 haft ett regeringsuppdrag om unga föräldrar. I huvudsak handlade uppdraget om att belysa unga föräldrars situation på arbetsmarknaden och i utbildning, vilket redovisas i bifogad regeringsrapport.
Ungdomsstyrelsen tog också fram foldern ”du som är ung och förälder”, se bifogad fil, som riktar sig direkt till unga föräldrar. Foldern finns att läsa/ladda ner på www.umo.se, men jag tänkte att kanske ungdomsmottagningarna runt om i Sverige är intresserade av att beställa den i tryckt form och jag hoppas att ni kan sprida detta inom ert nätverk.
Foldern ”du som är ung och förälder” är gratis och kan beställas från Ungdomsstyrelsen.
mvh Maria Nyman
_________________ Maria Nyman – handläggare/programme officer
UNGDOMSSTYRELSEN
The Swedish National Board for Youth Affairs
Box 17 801, SE-118 94 STOCKHOLM, Sweden
Besök/visitors: Magnus Ladulåsgatan 63 A
Tel +46(0)8-566 219 13(00),fax +46(0)8-566 219 98
maria.nyman@ungdomsstyrelsen.se
www.ungdomsstyrelsen.se