Tack från folkhälsominister Gabriel Wikström

På UM Konferensen i Skellefteå fick folkhälsominister Gabriel Wikström priset: ÅRETS GALNASTE
Gabriel Wikström hade ingen möjlighet att medverka vid prisutdelningen och skickade följande tack till Sveriges Ungdomsmottagningar:
Stort tack för priset!
De svenska ungdomsmottagningarnas verksamhet är världsunik och något som ska att vara stolta över. Det ska vara enkelt för unga att veta vad de ska vända sig för att fråga om sex, hälsa och relationer. Ungdomsmottagningarna har en central roll och kan möta unga människor på ett sätt som få andra inrättningar i samhället kan. Ni är också en viktig pusselbit i arbetet med psykisk hälsa.
För mig som minister är det avgörande att vi kan fortsätta att bygga en stark verksamhet med många och tillgängliga ungdomsmottagningar och jag hoppas att den satsning vi gjort i budget kan bidra till just det. Än en gång stort tack för utmärkelsen och tack för det jobb ni lägger ner!