Styrelsens brev till sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Efter sjukvårdsminister Gabriel Wikströms inlägg, publicerat i Svenska Dagbladet den 25/11-2014, har FSUMs styrelse skickat ett brev till sjukvårdsministern med uppmaning att inte glömma Ungdomsmottagningarna vid satsning på psykisk hälsa samt önskan om möte för att diskutera ungdomsmottagningarnas arbete och resurser.

Läs artikeln i länken nedan:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ministern-lovar-satsning-pa-psykiatrin_4131951.svd
Bästa Gabriel!

Läser idag om hur du tänker lite om den psykiska ohälsan i Sverige och vad Du och regeringen vill satsa på för att motverka den med tidiga insatser.
Jag skriver till dig i egenskap av Ordförande för Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar – FSUM och medarbetare på en stor ungdomsmottagning i Örebro. Vi är en ideell förening som organiserar ca 230 av landets, troligen, ca 260 mottagningar. En förening som på ideell basis jobbat i drygt 25 år med att försöka påverka hur arbete på landets ungdomsmottagningar bedrivs. Ungdomsmottagningar har ingen lagstadgad grund eller annan regelverk att stå på eller arbeta utifrån utom det vi i FSUM gemensamt arbetat fram. Det är upp till var och en som huvudman att utforma detta arbete som görs på våra mottagningar. Ser väldigt olika ut och vi har gång på gång uppvaktat regering och tjänstemän på socialdepartementet i frågan om att vi inte tycker att detta är bra.
Bland ungdomar har ungdomsmottagning ett otroligt stort förtroende och är ett ställe dit ungdomar vänder sig med olika frågor i livet – stort som smått. En del av ungdomsmottagningar möter svår problematik i psykiskt mående bland unga människor. När jag läser artikeln i SvD och att ungdomsmottagningen inte nämns som ett ställe som behöver mer resurser vill jag lyfta denna fråga och visa på det förtroende ungdomar har för Um.
Igår när jag hade telefontid ringde en ung kille -19 år som stod på rälsen och väntade på att tåget skulle komma och ta hans liv. Senare på eftermiddagen kom en ung tjej till receptionen där jag var och visade sina armar och sa – Jag vill prata med någon. Två kompisar var med och flankerade henne och hennes armar där hon hade 100 tals skärsår av rakblad. Säger inte att varje dag är sådan men vi har ett omfångsrikt arbete gentemot ungdomar. Att möte dessa unga människor kräver både kunskap och erfarenhet som finns på ungdomsmottagningar – men ofta resursbrist som på andra håll i hälsovården. Knappa resurser till förebyggande arbete likaså.
Vi som föreningen och ungdomsmottagare vill med detta brev påpeka detta att ungdomsmottagningar är en viktig arena för ungdomarna – men en som bland beslutsfattare ibland glöms bort.
Önskar och skulle vilja träffa dig för ett samtal om ungdomsmottagningarnas arbete och resurser i framtiden – för ungdomars skull!
Med vänliga hälsningar
Timmy Leijen Ordförande i FSUM