Medlemsbrev nr 3, oktober 2011

Styrelsemöte 3 Lidköping 2011
Hej alla UM.
Styrelsen har haft sitt 2:a styrelsemöte efter årsmötet i våras. Denna gång var vi i Lidköping (med d) och besökte UM och deras fina lokaler på gamla sockerbruket.
Nu kanske en del av er fattar? Nästa års FSUM- konferens blir i LIDKÖPING 9-11 maj.
Temat för konferensen blir: SRHR – Sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter.
Gänget på Skaraslätten presenterade spännande tanker runt programmet och upplägget och vi är stolta att från styrelsen kunna presentera denna nyhet!
Styrelsen hade ett långt samtal om den aktuella domen i Helsingborg. Domslutet går ut på att en 16-årig kille dömts till våldtäkt på en minderårig tjej. Trots vittnesuppgifter från båda parter att det har varit frivilligt. Vårt samtal rörde sig om hur/vad detta får för konsekvenser för oss i mötena med ungdomar på våra mott. Styrelsen har inget givet svar eller ställningstagande utan samtal behöver föras, fortsättningsvis. En idé var att vi kunde påtala för berörda ministrar att denna dom och sexualbrottslagstiftningen skapar frågor och behöver genomlysas ånyo.
Styrelsen har fått frågan om nätverk för kuratorer som arbetar på UM. Susie i styrelsen fick till uppgift att forska vidare med frågeställaren vad som låg i frågan och komma med förslag på åtgärder.
Policygruppen ligger i startgroparna för att påbörja sitt arbete nästa vecka med att skicka ut ett frågeformulär till er alla. Där kommer de ha lite frågeställningar som de vill ha belysta för att kunna genomföra arbetet med revisionen av policyprogrammet. Så håll ögonen öppna så ni har chans att påverka med era synpunkter.
Styrelsen har arbetat med riktlinjer och ansökningstider för utvecklingsbidrag som vi presenterade i budgeten på årsmötet. De ska snart finnas på vår hemsida. Vi har hittills beviljat två ansökningar bidrag och gjort avslag på någon. Men det finns fortfarande pengar kvar så fundera och låt er inspireras att söka för något spännande projekt!
Till slut glöm inte att uppdatera era kontaktuppgifter. Vi har fortfarande många inaktuella e-postadresser. Det finns en del efterfrågan på att ha dessa aktuellt för att kunna nå er snabbt. Så snälla, gå in då och då på hemsidan och kolla så era uppgifter stämmer.
Allt gott från oss i styrelsen som nästa gång ses den 24 november i Stockholm.
I januari far vi till Halmstad för att besöka deras UM. Vill ni vi skall komma till er? Hör av er – vi kommer gärna!
Ses, om inte förr, I Lidköping 9-11 maj
Timmy