Nytt från Nationella självskadeprojektet

Idag lanserar vi Nationella självskadeprojektets webbaserade utbildning på vår hemsida. Den riktar sig dels till professionella inom vårdsektorn och till vårdgrannar så som Elevhälsa, Socialförvaltning, Polisen, hjälp- och stödorganisationer med flera, och även till drabbade och deras närstående.
Vår förhoppning är att de som kommer i kontakt med självskadebeteende ska kunna finna information och vägledning här, samt att professionella som möter människor med denna problematik ska få underlag till givande reflektion och diskussioner i sitt arbetslag.
Du hittar utbildningen här: http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/vard–vardgrannar/utbildning.html
Nationella självskadeprojektets hemsida finns på: http://www.nationellasjalvskadeprojektet.se/
Vi är tacksamma för hjälp med spridning av information om utbildningen i din organisation.
Hör gärna av dig ifall du har frågor!
Vänliga hälsningar,
Eva Klingberg