Nyhetsbrev Hedersförtryck

7267e967-7d5b-480b-b4b8-d8f7fa09f146
Här kommer information om vad som är aktuellt inom Länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, och dess olika uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Mer information om Länsstyrelsens arbete hittar du på www.hedersförtryck.se.
Den Nationella Stödtelefonen för råd och vägledning.
010-223 57 60
Länsstyrelsen Östergötland har en nationell stödtelefon för råd och konsultation. Stödtelefonen når du på 010-223 57 60. Dit kan du som yrkesverksam eller som arbetar ideellt vända dig ifall du har kännedom att något barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning. Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.
Från den 13 mars 2014 till den 31 augusti 2016 har det kommit samtal till stödtelefonen som rör 737 ärenden. Det handlar om 1020 direkt berörda personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, de flesta barn och unga. De flesta ärendena rör enskilda personer medan andra ärenden exempelvis rör även syskon eller kvinnor med barn.