Metod- och kunskapsbanken

Region Stockholm har tagit fram en metod- och kunskapsbank som vänder sig till alla ungdomsmottagare, det vill säga, all personal som arbetar med unga på ungdomsmottagning. Här kan du ta del av den Metod- och kunskapsbanken (ungdomsmottagningarna.se)