Medlemsbrev Nr4

Ett sista medlemsbrev för detta år.
Styrelsen var på besök på Upplands Väsbys UM den 26 november.
TACK för att ni tog emot oss!
Här kommer några uppmaningar till er:
Nu kan ni alla gå in på hemsidan och fylla i lite statistik för 2011. Det skulle vara värdefullt om ni tar er tid till det. Det är en enkel ”pinn-statistik.” Det krävs nog inte så mycket av er för att få fram den. Vi kommer att lotta ut priser bland de mottagningar som fyller i. Görans gamla metod för att få er att göra det lever kvar.
Det är dags att börja klura på en stipendieansökan där den utvalde blir presenterad på FSUM- konferensen. Gå in på hemsidan och se vad som krävs för att få till den.
Som en del av er känner till, har UMO fått en ny huvudman – Stockholm läns landsting. Styrelsen har ställt lite frågor om hur man tänker runt UMO och UMO:s framtid och plats i den nya organisationen. Det känns viktigt att UMO får vara kvar som en nationell angelägenhet och utvecklas så att den kommer vara välkänd för alla ungdomar i Sverige.
Policygruppen arbetar för fullt med att forma det nya programmet. Vi kommer att få en första presentation på konferensen. Då kommer vi också få jobba i grupper kring olika avsnitt som gruppen vill ha feedback runt.
Statistikprojektet har nu kommit igång riktigt ordentligt. Första perioden med brukarenkäten är gjord.
Karin och Catharina har varit med på en hearing om subventioner angående preventivmedel.
De kommer att skriva lite senare om det på hemsidan.
Gunnar och Anneli har varit på ett möte som Socialstyrelsen anordnade som handlade om att ”Stärka hälso- och sjukvårdens, samt tandvårdens arbete vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa”. En liten rapport om det arbetet kommer också att finnas på hemsidan.
I januari kommer representanter från styrelsen att delta i en referensgrupp, i ett arbete som Socialstyrelsen gör, som ska handla om hälso- och sjukvård och socialtjänst till barn och unga.
Styrelsen har bestämt sammanträdesdatum för våren – här några hålltider om ni har något ni vill ha kontakt med oss om:
30-31 januari i Sundsvall
20-21 mars, plats ej bestämd
24 april, plats ej bestämd
21 maj i Borlänge.
Till slut: Det har redan anmält sig över 100 personer till Borlänge och FSUM-konferensen. Anmäl dig du med! Kolla på konferensens hemsida: www.um2013.se.
Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!
/genom Timmy