Medlemsbrev nr 4/2014

Här kommer ett medlemsbrev till er – detta är nr 4 – det var visst 2 stycken nr 2 tidigare. 
Vi har i styrelsen jobbat med många olika frågor denna höst. Arbetet med subventionen av preventivmedel fortsätter – samtal förs på olika sätt.
Vi har svarat på olika enkäter och frågeformulär som ställts till oss från Folkhälsomyndigheten och olika landsting som håller på med kartläggning av UM:s arbete.
Det stora arbetet har arbetsgruppen för FSUM:s nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar gjort. Snart är vi i mål med det arbetet. Ni kommer i februari få dokumentet, som vi kallar ”En guide för dej som jobbar på UM”, på remiss. Det är din chans att påverka innehållet i dokumentet.
Allt ska vara klart och i tryck till vårt årsmöte i Strömstad den 7 maj.
Snart kommer vi kunna presentera hemsidan för konferensen i Strömstad den 6-8 maj. Håll utkik efter den när den kommer. Möjligheten att anmäla sig tidigt för att få ett billigare pris finns även i år. Vill man betala innan årsskiftet kommer det också att gå bra. Vi i styrelsen ser verkligen fram emot 2015 års konferens. UM i Uddevalla gör allt för att den ska bli kanonbra på alla sätt!
Som ni redan fått mejl om så har vi en utmaning på gång: Att vara med att samla in pengar till Musikhjälpen som i år går till kampen mot hiv. GÅ MED NI OCKSÅ i den kampen – skapa något event, litet som stort, som kan samla in pengar. Många bäckar små…
Gå med i facebookgruppen” FSUM diskussion” – därifrån kommer du bli inbjuden till musikhjälpseventet. Där kommer all info finnas om hur det kommer att gå till.
I samband med vårt styrelsemöte förra veckan i Stockholm hade vi ett möte med UMO där vi informerade oss om läget på/med UMO. Vad händer i framtiden? Hur ser förutsättningarna ut just nu för att kunna göra ett gott arbete med UMO? De har ny huvudman sedan nyår, Stockholms länds landsting driver UMO som en del av 1177 på uppdrag av SKL.
Allt för nu. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen om det är något du vill framföra eller undrar över. Kontaktuppgifter till oss hittar du på www.fsum.org
Timmy Leijen, ordförande