Medlemsbrev September 2018

Styrelsen träffades i Göteborg den 3-4 sept. Tack Um i Gammelstad och Hälsum för fint mottagande av oss!
Almedalen – Vi var ungefär halva styrelsen med under veckan i Visby. Vi var värdar för två egna seminarier om 1 linjen och psykisk hälsa på Um. Glädjande nog kom jättemånga och lyssnade på oss. På ena seminariet var det paneldebatt efter att Eva hade berättat om hur vi tänker. Företrädare från de flesta partierna var där ena dagen och på den andra intresseorganisationer som också jobbar med psykisk hälsa. Vi själva var med på flera seminarier som deltagare i paneldebatter och var på ca 40 andra där vi försökte synas och höras. Vi skapade en del värdefulla kontakter på olika fronter. Den 28 november bjuder vi in alla de politiska ungdomsförbunden att vara med vid ett rundabordssamtal på Solna ungdomsmottagning. Vi vill då diskutera UM i stort, SRHR och psykisk hälsa. Vi har en del ingångar till olika partiledare – vi avvaktar valutgången, sen ska vi så om vi kan träffa dem.

Under hösten/vintern kommer vi anordnar regionala träffar för er som jobbar på ungdomsmottagning. Eva Holmberg och jag vill gärna prata om vårt arbete med uppdraget 1 linjen på UM. Det som är klart är att vi kommer till Sundsvall den 8 november – se medföljande inbjudan, Vg regionen i februari. Någon gång till Stockholm – datum ej bestämt. Är det någon annan som vill att vi kommer? Det kommer finnas möjlighet att koppla upp sig och vara med på så sätt vid något tillfälle.

Vi kommer ha fortsatt kontakt med SKL om stimulansmedel bl a. I dagsläget inför stundande val vet ingen något om framtiden. Olika partier har gått ut med vallöften så vi får lugnt se vad som händer.

Vi har nya handböcker och “1 linjen på Um”- boken som ni kan få om ni hör av er till mej. Vi vill be er att fundera på vilka politiker, chefer och strategiska personer som skulle behöva få dessa dokument i sin hand! Hjälp oss att sprida dem. Skicka mej uppgifter på bra personer så skickar jag de dokumenten med en disktrasa! Vi gjorde nya fina till Almedalen! ☺

Vi planerar att möta olika organisationer under hösten t ex Barnmorskeförbundet, Talite, stiftelsen Choice, RFSL ungdom, RFSU, för att lobba bland annat för bättre sex och samlevnads undervisning i skolan, Sex mot ersättning med socialstyrelsen, Ungdomsmedicinska föreningen. Ni ser att ju mer vi blir kända desto fler kontakter bygger vi med organisationer.

Här till slut några länkar till en debattartikel vi var med som föreningen och skrev under och artiklar från vårdfocus vi var med i !
https://www.svt.se/opinion/article19075175.svt
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/juli/ungdomsmottagningarna-vill-ta-storre-ansvar-for-ungas-psykiska-halsa/

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/juli/alla-unga-vill-prata-mer-om-sex-och-relationer/
Timmy Ordförande.

Ps. Denna debattartikel har jag skickat till diverse tidningar dagen efter valdagen – inget publicerat ännu!

Det har varit valdag!

Det har varit valdag och många löften har givits om både det ena och det andra. -Om jag får möjlighet att vara vid makten har det låtit… många gånger! De olika partierna har gett löften om att förstärka arbetet med psykisk hälsa på olika sätt. Nu är det lika spännande och spänt om några av dessa vallöften kommer genomföras med det snaraste. För det är bråttom för många lider och mår dåligt. I mitt arbete på en ungdomsmottagning som samtalsterapeut möter jag det dagligen. Jag kan känna både glädje men också vanmakt på samma gång inför uppdraget vi alla har som möter ungdomar som inte mår bra på olika sätt. Före semestern kände jag att jag inte kommer orka möta en ungdom till som inte vill leva, som ordagrant och precist berättar om hur planen ser ut.

Vill berätta om några möten jag hade förra veckan på ungdomsmottagningen. Inget extra ordinärt eller ovanligt, jag lovar! Nybesök av en ungdom igen som inte ville leva! Hen satt framför mig och berättade hur hen länge hade mått dåligt och hade planerat och försökt flera gånger att ta sitt liv. Ironisk säger hen att inte ens det klarar jag och nu sitter jag här hos dig. Dagen innan hade en annan ungdom som berättat att huvudet och kroppen var full av röster som vill styra hens tankar och liv. Tidigt utanförskap på mellanstadiet med mobbing. Sett och varit med om saker en ung människa inte ska ha varit med om men som hela tiden gör sig påmint och påverkar möjligheten att fungera i vardagen. Slutar inte detta brus i huvudet vill jag inte leva säger hen. En transperson som kämpar med att passa in och bli accepterad på många olika sätt. Där tankar och funderingar om döden skulle vara lösningen. En homosexuell person som inte accepteras och älskas av sin förälder. Som inte vill vara homosexuell med det utanförskapet utan tänker att döden skulle vara en befrielse. Sitter på ett tak då och då högt uppe över marken och funderar. I telefonen har jag pratat med en förälder vars ungdom som under hela förra terminen inte var en hel dag i skolan. Ångest som ökar för varje dag som hen blir hemma. En ungdom som under mellan- och högstadiet inte hade en endaste skolkamrat att prata med, som möttes med tystnad när hen satte sig vid samma matbord sina klasskompisar. Lärare som såg men inte lyckades hjälpa! En annan ung som har problem med nära relationer av olika anledningar, som också påverkar förmåga till att prestera vid sex.

Jag började jobba på ungdomsmottagningen för 20 år sedan. Den psykiska hälsan bland unga har blivit sämre och frågor runt sexuell- och reproduktiv hälsa har blivit mer komplext. Dessa två hör intimt ihop speciellt i tonåren. Efterfrågan från unga att komma till oss har ökat mer och mer. Vår möjlighet har minskat drastiskt att jobba förebyggande då efterfrågan för individuella samtal ökar och köerna är långa. Jag ser också att övriga som jobbar med unga kämpar hårt med att räcka till, såsom skolan, socialtjänsten, BUP och psykiatrin för unga vuxna.

Så upp till bevis nu när valet är över och vallöften ska infrias! Se till så fortsatt extra stöd till förebyggande insatser på ungdomsmottagningar och skolor blir verklighet. Skulle inte vara dumt om de permanentades och vi kunde veta vilka resurser vi kan räkna med en lång tid framöver. Se till så specialistnivån inom psykiatrin får ökade resurser så de kan möta de unga som behöver hjälp och stöd. Samt att unga människor framför allt får utbildning och möjlighet till arbetet som är meningsfullt.

Allt detta för att de unga människorna i vårt land är vår framtid och är värda detta!

Före semestern kände jag att jag inte kommer orka men jag måste. Jag vill orka för jag har ett fantastiskt arbete där jag får stort förtroende från ungdomar dagligen om saker i deras liv. Tankar och funderingar om livet. Så hjälp våra ungdomar och hjälp mig och alla mina kollegor med detta oerhört viktiga arbete, eftersom unga människor i vårt land är vår framtid och värda en god hälsa.
Timmy Leijen ordförande i Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar.