Medlemsbrev nr 2 2011

Hej Alla ungdomsmottagare!
Detta är mitt och den nya styrelsens första brev till alla er! Tack för förtroendet vi fick och jag speciellt som ordförande på årsmötet i Sälen i april. Vi säger särskilt välkommen in i styrelsearbetet till Carolin, barnmorska och verksamhetschef för UM i Västernorrland?
Vi hade styrelsemöte i Stockholm den 1 juni och där pratade vi om verksamhetsplanen. Tack för alla idéer som ni har gett oss inför kommande arbete i FSUM. Verksamhetsplanen finns på hemsidan så ni kan se vad den innehåller. På mötet diskuterade vi kriterier för bidrag som kan sökas från FSUM. Under hösten kommer de presenteras på hemsidan. Det vi vet idag är att det kommer vara 2 ansökningsdatum per år att komma ihåg.
Vi har en ny hemsida och den kommer vi använda till att nå ut med info om vad som händer. Alltså, vi slutar nu att skicka ut ex.vis medlemsbrev via posten.
Nu har vi skickat ut skriften om FSUM:s historia – läs den! Den ger en bild av hur viktigt det är att vi gemensamt är med och formar framtiden för våra ungdomsmottagningar – då det verkligen har gjort skillnad att vi med FSUM som verktyg kunnat påverka utvecklingen. Otroligt viktig inspiration inför kommande arbete som ska göras, eller hur?
Nästa års konferensarrangör är på väg att komma ut och ge sig tillkänna hoppas vi. Men det vore kanon att ni som funderar på att vara konferens arr. i framtiden börjar fundera på allvar och kan det 2013 vara er tur? Ta kontakt med oss i styrelsen så tar vi ett snack.
Policyprogrammet ska revideras. En grupp har börjat formera sig. Eva Wendt är sammankallande i den gruppen. Om ni har några tips – förslag på förändringar ta genast kontakt med dem. Gruppen finns presenterad här på hemsidan! En av de viktigaste frågorna som gruppen och styrelsen ska jobba med är definitionen av vad en ungdomsmottagning är. Detta blir en viktig kvalitetsfaktor i framtiden så att den som kommer till en ungdomsmottagning vet att det är det och ingen annan form av mottagning.
Ni är givetvis alla välkomna att kontakta oss om ni har några frågor och funderingar. Önskar alla en skön sommar på både arbetet och semestern!
Timmy Leijen Ordförande