Medlemsbrev nr 1/2014

Medlemsbrev nr 1/2014
Hej alla ungdomsmottagare!
Styrelsen hade sammanträde tillsammans med policygruppen i Halmstad förra veckan, den 20-21 jan. Arbetet med policyprogrammet fortgår enligt planerna och den del som är tänkt att användas ”utåt” kommer att presenteras och sedan förhoppningsvis antas på årsmötet. Vi kommer också att ha en workshop runt den delen. Förslaget kommer att skickas ut med årsmöteshandlingarna 2 veckor innan.
Det börjar bli dags att nominera inför årets priser till galakvällen på konferensen. Det finns fyra klasser att nominera till:
Årets FSUM-pris Årets mottagning
Årets nytänkt Årets galnaste

Så tänk till och nominera i alla klasser, uppmärksamma någon eller något som sticker ut, gjort något bra, som behöver uppmuntras. Berätta vem du vill nominera, motivera varför och tala om vem du är. Allt detta gör du på mail till mig, timmy.leijen(at)orebroll.se eller Susie.Rasmussen(at)skane.se senast den 15 februari.
Statistikprojektet håller vi också på att analysera och sammanställa. På konferensen kommer en redovisning av totalen att göras på ett seminarium – VÄLKOMNA! Innan dess ska alla deltagande mottagningar få sin statistik redovisad.
Nationella SRHR-strategin. I referensgruppen för framtagande av en nationell SRHR-strategi är FSUM representerad av Mia Öster. Ett slutgiltigt dokument ska lämnas till socialdepartementet i september 2014 är det tänkt. Från FSUM:s sida har vi svarat att vi inte är nöjda med förslaget hitintills, att det inte är heltäckande och för fragmentariskt.
Som ni säkert följer med stort intresse har SKL:s rekommendationer angående subventionering av preventivmedel kommit. För vissa landsting har det blivet bättre och för andra mycket sämre. Vi följer detta och försöker från föreningshåll påverka så mycket vi kan. Föreningen anser att alla medel ska vara helt gratis eller kraftigt subventionerade tills man fyller 23 år.
Snart är det dags för FSUM-konferensen i Stockholm. Programmet har börjat ta form. Många har anmält sig redan – men det finns platser kvar för er som inte har bestämt er. Prata ihop er och kom till Stockholm. Det kommer att vara givande och lärorika dagar!
Timmy