Medlemsbrev December 2018

Medlemsbrev december

Vi har haft vårt sista styrelsemöte för i år. Ett år fyllt av massa aktiviteter och utveckling vi kanske inte någonsin kunde tro – väldigt roligt!
Hemsidan har varit stängd pga att den har blivit hackad och kraschad. Vi har försökt återskapa den men är inte riktigt färdiga. Men vi släpper den nu så ni kan använda det som är klart. Ett krångligt lösenord – men så får det bli. Minskar risken något för att den ska hackas igen! 
Inlogg: Personal Lösenord: R8iviA0%B6xgVu(#7q(5@AAE

Jag ber alla kolla sina e-post-adresser i matrikeln och även andra uppgifter. Mejla mig ändringar så vi håller den uppdaterad. Får många ”studs” när jag skickar mejl från listan.
Konferensen 2019 börjar närma sig. Kolla in hemsidan och anmäl er så fort ni vet om ni kommer delta. Ska bli otroligt roligt och Göteborgsfolket har planerat ett fantastiskt program som kommer släppas vartefter allt blir klart. Konferensen är den 15-18 maj i Göteborg.
https://www.fknotify.com/umkonferensen2019

Vi har också startat upp planeringen för Karlstad 2020. Har ni bra tips på föreläsare så hör av er! Tillsamman gör vi den bästa konferensen!
Styrelsen kommer ha möten 30 januari och 9 till 10 april. Vill ni framföra något och ge oss arbete så hör ni av er!

Eva Holmberg och jag är med på lite träffar och pratar Första linjen. Vi var i Sundsvall i november. 12 december ska vi träffa UM-folket i Dalarna. I januari en träff i Stockholm och till slut VG regionen i februari. Vi tycker att det är otroligt viktigt att jobba med frågan – hur vi på Um kan jobba och möta ungdomar runt psykisk hälsa. Vi har skickat vår 1:a linje bok till alla sjukvårdsdirektörer och hela socialutskottet i riksdagen. Dit har vi också bjudit in oss – väntar på svar på det. Vet ni någon/några som skulle behövas påverka hör av er så får se till att det händer.

Vi hade planerat och bjudit in alla ordförande i de politiska ungdomsförbunden till ett rundabordssamtal om psykisk hälsa. Vi tänker att de kan vara en hjälp att politisk driva frågan att Um är ett ställe som det ska satsas på. Tyvärr tackade många nej pga tidsbrist. Det politiska läget blev ju också efter valet oklarare och det har nog bidragit.
Vi hade flera olika mötet förra veckan med aktörer som vi samverkar med på olika sätt.
Först var vi på SKL och diskuterade läget runt satsningen på UM 2019! Inget vet något ännu. I socialdemokraternas budget finns den med, men utan detaljer kring hur det skall styras etc.. Jag har inte fått koll på om den finns i Moderaternas budget. Tills vi får en regering och budget får vi avvakta – men vi hoppas. Om pengar kommer generellt till regionerna att jobba med psykisk hälsa är det viktigt att varje Um letar upp pengarna och ”skriker” att ni vill ha en del av det! Det kan finnas en risk att pengar inte öronmärks till UM.
SKL håller på med ett arbete att ta fram Vård och Insats Program –VIP- för en del diagnoser. Just nu 5 st. De finns som råmateriell på en hemsida som heter www.vardochinsatser.se. Gå in och titta där om ni är intresserade. Texterna ska finnas för UM, skolhälsan och socialtjänsten. Så kommer vara skrivna på lite olika sätt. Via filter kommer en komma sortera sidorna så de sidor som känns aktuella för en kommer fram. FSUM kommer vara med och textgranska texterna utifrån ett UM perspektiv.

Vi träffade Barnmorskeförbundet på Sjuksköterskornas hus där de hyr lokaler. Vi pratade om hur vi kan jobba ihop och driva frågor som är gemensamma för oss och andra organisationer som står oss näar. Vi hade ett samtal om vikten att vi pratar på och driver frågan om de mänskliga rättigheterna utifrån ett hårdnande politisk samhällsklimat. Barnmorskeförbundet driver frågan om utökad förskrivningsrätt för barnmorskor och vill höra vad vi tänker runt det. Vi bejakade det!

Vi träffad Anna Gutniak från Svensk föreningen för ungdomsmedicin. Diskuterade närmande till varandra och vilka frågor vi kunde hjälpa varandra med att driva utifrån ungdomsperspektiv.
Vi träffade Kajsa Heineman journalist och anställd i ett projekt där de ska ta fram en sida på nätet om psykisk hälsa för unga. Den finns redan nu ute, kolla in den www.psykologigaiden.se/ung. Arbetet har fått pengar från Allmänna arvsfonden och drivs/drivs av Sveriges elevkårer, Elevhälsa och Lärarnas riksförbund. Sidan ska vända sig till unga 13-19 år. En sida som ska ha fördjupade guidelines om psykisk hälsa.
Vi har haft en nätverksträff i Örebro för dem som jobbar eller är intresserade av UM mottagning online. Vi var drygt 20 personer IRL på plats i Örebro och 13 st mott./personer som var uppkopplade och deltog. Vi hade ett erfarenhetsutbyte. Det kommer finnas en flik på vår hemsida med info och material om detta. Nästa nätverksträff kommer vara i Jönköping september -20.
Snart årsmöte igen och valberedningen har så smått börjat sitt arbete. Är du intresserad att vara med i styrelsearbetet eller tänker att en du känner skulle vare en bra människa hör av er till Susanne Högberg som är valberedningens ordförande. susanne.hogberg@regionjh.se

Till slut ska ni få några tips på sidor och bok.
Den nya boken som kan vara spännande att läsa är ”Ungdomar och unga vuxna” av Philip Hwang, Ann Frisén och Björn Nilsson. Se länkar nedan från förlaget Natur & Kultur.

https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/ungdomar-och-unga-vuxna/#
För att du kontinuerligt ska få information om ny litteratur och se när det kommer andra titlar som är relevanta för er får du gärna anmäla dig till nyhetsbrevet Psykologi – för profession och allmänhet här: https://nok.us11.list-manage.com/subscribe?u=4fb99d48f0d87af31189db4fb&id=9cb35bac62

Dags att ta mensvärk på blodigt allvar!

Projektet På blodigt allvar har tillsammans med RFSU och Endometriosföreningen tagit fram en helt ny hemsida som ska guida, informera och vägleda personer som har mensvärk eller andra mensrelaterade problem. Anledningen är såklart att mensen fortfarande omges av mycket fördomar och skam men också att kunskapen om sjukdomar och diagnoser fortfarande är låg och många tar inte sina besvär på allvar.
www.pablodigtallvar.se
Sidan är uppbyggd av ett mensvärkstest som inte bara låter användaren sätta ord på och självskatta sin värk utan också fundera över andra sociala och psykiska begränsningar som mensen kanske ger den. Testet förbereder en kartläggning innan eventuella vårdbesök. Under testet ligger 19 artiklar och 15 filmer som tar upp olika teman som Begränsningar, Menskunskap, Menskliga rättigheter och Pepp där mensspråk normaliseras och ungdomen hänvisas till att först testa självhjälp och sedan kontakta vården. Ungdomssmottagningen och även umo.se nämns och länkas till ett flertal gånger på hemsidan och vi som driver projektet hoppas att ni ska vilja titta in på sidan och gärna använda det som kan vara er till hjälp! Vi har även beskrivit hur vårdbesök går till och vilken information det är bra om en har med sig för att kunna svara på frågor från t.ex en gynekolog eller barnmorska. Som en bonus finns även en artikel om mens och trans* som riktar sig direkt till vårdgivare med tips och information om saker att tänka på.
För feedback och kontakt, mejla gärna hej@pablodigtallvar.se

Pegasus
I fyra år har RFSL Ungdom drivit en stödchatt för hbtq-ungdomar som har erfarenhet av eller funderingar kring sex mot ersättning, ur det projektet utvecklade vi ett nytt projekt som heter Pegasus Råd och Stöd. Det är en stödmottagning för samma målgrupp och det går att prata med våra kuratorer via diverse digitala plattformar, men även fysiskt på vår mottagning i Stockholm. Vi tänker att det kan vara av intresse för landets ungdomsmottagningar att få veta den här stödmottagningen finns, om det är något som någon skulle behöva hänvisning till oss t.ex. All info finns på www.pegasus.se

Detta blev ett av de längsta medlemsbrev jag någonsin skrivit. Ett tecken på att mycket händer vilket är fantastiskt. Jag har ”fettat” lite var stans för att få er uppmärksamhet på just detta. Så gjorde alltid min mor i breven vi fick på sommarloven – allt som hon ville vi skulle svara på var ”fettat”. Ja, ni, Äpplet….
Avslutar med att önska alla en god jul och gott nytt år. Hörs snart igen!

Timmy Leijen Ordförande