Medlemsbrev nr 6, 2013

Medlemsbrev 6
130327
Tiden går och snart blir det kanske vår. Inte ännu här i fjällen dock. Här i Sälen har vi kallt och vinter – men fina dagar med sol nu när påsken kommer. Önskar er alla en skön vår och många av oss ses i Borlänge i maj ! Just nu är det 520 anmälda – men det finns plats för fler om ni funderar på att komma.
Gå in på hemsidan www.um2013.se och kolla program och för anmälan.
Det kommer att bli en fantastisk konferens, som alltid – varje värdmottagning har sina unika förutsättningar och Borlänge har verkligen plockat fram sina som ni kan se i programmet.
Kallelse till årsmötet är utskickat. Handlingar kommer till er veckorna innan det hålls. Dags att fundera på motioner och skriva dessa – vi vill ha dom senast den 22 april. Hör gärna av er om det är någon fråga vi ska arbeta med under nästa verksamhetsår så att vi kan ta med det i verksamhetsplanen.
Jag vill påminna alla om att söka FSUM-stipendium – sista datum för det blir 22 april då styrelsen träffas. Vinnaren presenteras på årsmötet i Borlänge!
Utvecklingsbidrag går också bra att ansöka om nu. Riktlinjer finns på hemsidan för både bidraget och stipendiet. Ansökan/motioner/idéer till verksamhetsplanen skickas till ordförande på mejl – timmy.leijen@svenskakyrkan.se, eller till någon annan i styrelsen.
Nu har vi fixat statistikprogrammet så det är bara att mata in 2012 och 2011 års siffror snabbt som bara den – om man vill vara med i Görans lilla tävling. Den går ut på att mata in och bland de duktiga mottagningarna vara med i utlottningen och få en utmärkelse på årsmötet.
På sista styrelsesammanträdet var vi på besök på UMO. Mycket händer där då UMO bytt huvudman. Vi hade en heldag ihop där vi arbetade runt gemensamma frågor inför framtiden. Diskussionen mynnade bl a ut i frågeställningar som – Vad är ett gott och professionellt bemötande? – Vad är helhetssyn?
Dessa frågor tänkte vi ta med oss till höstens möten som vi håller på att planera. Vi tänker hålla 25- årsjubileums föreläsningar/framtidsseminarier på ett antal orter i landet. Det är dagar som vi vill göra tillsammans med er för att dels lära oss mer om UM-arbetet ur ett historiskt perspektiv, men också blicka framåt – vilka frågor är viktiga att arbeta med inför framtiden? Detta för att kunna fortsätta det kanonjobb vi gör med att möta ungdomar på våra mottagningar runt om i landet. Dagarna kommer vara gratis och planeras ihop med lokala företrädare. Carolin i styrelsen är den som håller ihop det hela.
Go´ påsk önskar vi i styrelsen alla glada ungdomsmottagare!
Timmy