Maskulinitet och jämställdhet

Maskulinitet och jämställdhet.
Att arbeta med maskulinitet och jämställdhet – är det en särskild sorts jämställdhetsarbete?
Hur ser det arbetet ut i kommuner, landsting och regioner? Vilka maskuliniteter pratar vi
om? Är det viktigt att få med män och pojkar i arbetet och hur går det i så fall till? Det är
några av de frågor som SKL lyfter under en serie regionala konferenser under hösten.
Datum och mer information finns här:
Inbjudan SKLs regionala konferenser Maskulinitet och jämställdhet