Konstituerande Styrelsemöte, Visby 080509

Konstituerande Styrelsemöte, Visby 080509,
Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar
§1. Vice ordförande, Göran Källqvist hälsar den nya styrelsen välkommen.
Den nya styrelsen består av;
Ordförande; Eva Wendt, barnmorska, Halmstad
Vice ordförande; Göran Källqvist, gynekolog, Gällivare.
Kassör; Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå
Sekreterare: Rebecka Vyth, barnmorska, Stockholm
Övriga ledamöter;
Ingrid Molander, kurator, Göteborg
Susie Rasmussen, kurator, Malmö
Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro
Lena Selander, psykolog, Solna
Mia Öster, barnmorska, Strömstad
Ej närvarande på detta möte;
Eva Wendt
Lena Selander
§2. Firmatecknare för FSUM:s styrelse är för det kommande året; kassör Maria Nordqvist (650227-8564), samt ordföranden Eva Wendt (580511-5085). De är firmatecknare var för sig och ändringar med avseende på detta skall sändas till berörda instanser.
§3. Elisabeth Nellbeck (verksamhetschef för Malmö/Trelleborgs UM) och Gilbert Tribo (regionråd och ordf. i närsjukvårdsberedningen) informerade om Malmös planer vad gäller 2009 års konferens 27-29 maj.
§4. Planerade styrelsemöten under hösten; Första mötet planeras preliminärt till 11-12 september i Malmö. Till detta möte kommer också 2008 års arrangör, Visby. Susie R tar kontakt med Malmö respektive Visby för att slutgiltigt bestämma datum för det första mötet.
§5. Planering av kommande styrelsemöten görs via e-post.
§6. Styrelsepositionerna är oförändrade.
Mötet avslutas.
Sekreterare Rebecka Vyth
Vidimeras: Vidimeras:
Göran Källqvist, vice ordförande Mia Öster, ledamot