Kolla Pungen

Hej,
Den 3 juli 2013 lanserar Ung Cancer tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Uppsala/Örebro, Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen en nationell informationskampanj med titeln ”Kolla pungen”. Syftet är att uppmärksamma testikelcancer, skapa medvetenhet om mäns sexuella hälsa och uppmuntra till självundersökning.
I samband med kampanjen kommer vårdcentralen vara den vårdnivå som männen hänvisas till vid upptäckta eller misstänkta förändringar i pungen. Bifogad information har sänts till alla primärvårdschefer i Sverige för spridning i sina organisationer. Vi sänder denna information till er för kännedom om att kampanjen startar. Läs gärna mer i det bifogade brevet eller på hemsidan www.kollapungen.se
Sprid gärna denna information vidare i era organisationer.
Vänliga hälsningar,
Projektgruppen för ”Kolla Pungen”
genom
Johanna Stjärnfeldt
Projektledare
Ung Cancer
johanna@ungcancer.se
031-75 77 111