Kärleken är den bästa kicken

Kärleken är den bästa kicken: en kurs i förebyggande hälsovård.
En utbildning för att förebygga psykisk ohälsa med utgångspunkt från videofilmen ”Kärleken är den bästa kicken”.
Kursens huvudsyfte är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och ytterst självmord bland elever samt att lära dem hantera kriser, ångest, depression och självmordstankar och därmed öka deras självkänsla.
Målgruppen är personal inom grundskolans högstadium, gymnasieskolan, på ungdomsmottagningar och regionala ungdomscentra, samtliga som bedriver organiserad verksamhet för ungdomar.
För mer information, se pdf-fil i Kunskapsbanken eller klicka på länken: http://ki.se/
Du kan också kontakt Kursledare Britta Alin Åkerman:
Arbete: 08-524 86714
Mobil: 070-363 54 41
Fax:  08-30 64 39
E-post: briali@ki.se