Kallelse till årsmöte den 23 maj 2013

Kallelse till årsmöte
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Tid: den 23 maj 2013 kl.11:00
Plats: Galaxen, Borlänge
Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet
Kallelse sker endast på detta sätt
VÄLKOMNA!