Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM

Tid: den 7 maj 2015 Kl 13.30-15.00
Plats: Quality SPA & resort Strömstad
Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet
Kallelse sker endast på detta sätt
VÄLKOMNA!