Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi sedan använder dem.

När du använder vår (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, 834001-2908) webbplats eller är kund hos oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt den här policyn.

När vi behandlar uppgifter om dig i dessa syften så är vi personuppgiftsansvarig.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Om du kontaktar oss kommer vi hantera de uppgifter som du anger i din kontakt med oss, åtminstone din e-postadress och namn.

För att kunna göra detta sparar vi dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna möta dessa krav. Läs mer nedan.

Automatisk behandling av uppgifter

När du använder vår webbplats eller våra tjänster, sparar och hanterar vi data om hur du använder dem.

Detta kan ske bland annat genom att vi använder oss av cookies om du ger ditt samtycke till detta.

Lagring av uppgifter hos tredje part

För att kunna driva vår verksamhet effektivt behöver vi använda vissa system, tjänster och programvaror från olika leverantörer.

Vi ställer krav på att alla leverantörer vi anlitar uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen och gällande andra lagstiftningar.

Följande företag har tjänster som vi använder, där dina personuppgifter kan komma att behandlas:

Oderland (Sverige)
Alla uppgifter på vår webbplats lagras på servrar i Sverige hos Oderland.

Bernskiold Media (Sverige)
Vi anlitar en webbyrå för drift av vår webbplats som heter Bernskiold Media. De har tillgång till vår webbplats, vilket betyder att de kommer i kontakt med kontaktuppgifter. De levererar också en tjänst för webbanalys som vi använder.

Vad har jag för rättigheter?

Du har alltid rätt att ta del av den information som vi sparat om dig. Du har alltid rätt till en gratis export av data per år.

Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar felaktig information om dig.

Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig, det som kallas rätten att bli bortglömd. Det kan hända att viss information som vi behandlar inte kan tas bort på grund av att andra lagar kräver att vi sparar datan under en viss tid.

Din förfrågan skickar du till oss på lilo.lindquist@vgregion.se. Vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Märker vi att det av någon anledning kommer ta längre tid kommer vi informera dig om varför och om det finns några andra hinder.

När du skickar en förfrågan som gäller personuppgifter måste vi försäkra oss om att vi hanterar rätt persons uppgifter. För att göra det kommer vi be dig om att skicka in en bild av en giltig ID-handling i samband med förfrågan. Vi raderar bilden så snart förfrågan har hanterats.

Ändringar

Vi har ett kontinuerligt arbete för att förbättra vår hantering och dina personuppgifter. Det betyder att vi kan behöva uppdatera den här policyn. Vid större förändringar av policyn ska vi informera dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor gällande hantering av din data kan du kontakta oss på lilo.lindquist@vgregion.se.

Tillsynsmyndighet

Har du klagomål som rör vår hantering av dina personuppgifter ska du vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.


Senast uppdaterad: 3 februari 2022