Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
Inbjudan till venereologsektionens utbildningsdag 2018
Tema: What’s new inom venereologi

Tid: Fredagen den 26/1 2018, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Avgift: Medlemmar; 900 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1300 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch

Anmälan:
Till sektionens kassör, e-post: karinofelix@gmail.com
Se separat anmälningsblankett
anmälningsblankett utb dag 2018
OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 17/11. Platserna som finns kvar 18/11 2017 lämnas över till andra intressenter.
Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!
Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.
Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.
Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.