Inbjudan att delta i intervju

Inbjudan att delta i intervju gällande
nationellt stöd om endometrios
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid endometrios.
Riktlinjearbetet är en del av regeringens satsning på förlossningsvård
och kvinnors hälsa. För att vägleda och stödja implementeringen av riktlinjerna
föreslår Socialstyrelsen att ta fram ett stöd för professionen och allmänheten.
Syftet med stödet är att uppmärksamma sjukdomen och stödja införandet av
rekommendationerna. Stödet ska ge ökad kunskap om sjukdomen och på sikt
minska antal feldiagnoser.
Som en del i förstudien genomför Socialstyrelsen fokusgrupper och intervjuer
för att samla in behov av stöd och synpunkter på hur det kan utformas. Vi behöver
intervjua personal från ungdomsmottagningar som möter unga kvinnor.
Vi
behöver prata med barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.
Tid: Intervjun sker under v 41 eller v 42 och tar cirka 1 tim
Plats: Telefon/skype eller på plats i Stockholm, Socialstyrelsen.
Hör av dig till Karin Thorheim om du är intresserad av att delta så bestämmer vi
sedan en tid som passar.

Med vänlig hälsning
Karin Thorheim
Socialstyrelsen
karin.thorheim@socialstyrelsen.se
Tel: 075-247 31 63