FSUM Workshop

På årets FSUM konferens i Göteborg bjuder vi in medlemmar till en Workshop om FSUMs roll och funktion.

Frågeställningar som vi kommer beröra är tex:

En ideell föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, fördelar med den? Nackdelar?

Vad kan vi ställa för krav på styrelsen, vilka frågor och funktioner vill vi medlemmar att styrelsen ska fokusera på? Arbeta med? Varför?

Ta med mobilen för vi kommer att ta hjälp av Mentimeter!

Onsdag 15 Maj 13.30-14-30

Välkomna