Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen

Vi vill uppmärksamma dig och din organisation på att det snart är dags för Folkhälsomyndighetens kampanj Klamydiamåndagen.
Syftet med Klamydiamåndagen är att, under kampanjperioden 29 september- 30 november; uppmärksamma klamydia, uppmuntra till provtagning, ge information om sjukdomen och hur den förebyggs, samt ge kunskap vart man kan vända sig för provtagning. 2014 års kampanj vänder sig till unga män 20-24 år oavsett sexuell praktik eller sexuell identitet. Kampanjen bygger på att unga killar vill ta hand om sin hälsa, vill framstå som fräscha, omtänksamma och ansvarsfulla och ha koll. Läs mer om bakgrunden och kampanjbeskrivning i bifogad bilaga.
Årets kampanj kommer att bygga på två delar:
• Traditionell annonsering via affischer annonser och banners. Annonseringen ska driva trafik till klamydiamånden.se där man kan läsa mer, beställa ett test eller hitta sin mottagning.
• Ett digitalt koncept där artister remixar låtar (KLMD REMIX) som läggs på kampanjens webbplats klamydiamåndagen.se. Låtarna tar upp frågan om att gå och testa sig och säkrare sex. Artisterna ska representera olika musikstilar och är under kampanjtiden budskapsbärare och kommer också att skriva i sina egna sociala media om testning, säkrare sex och göra reklam för klamydiamåndagen.se.
I detta mail bifogar vi PDF-versionen av affischen som du kan skriva ut eller sprida i din organisation. Observera att organisationer/samarbetspartner i Jämtland och Norrbotten ska ha en egen version av affisch eftersom de länen inte har tillgång till beställning av hemtester.. Information från Folkhälsomyndigheten har dock redan gått ut till alla hiv/STI samordnare i landsting och storstadskommuner. Information har också gått till Folkhälsomyndighetens samverkande organisationer i nätverket Organisationsforum. Tanken är att sprida affischen på platser där unga män i åldern 20-24 år befinner sig. Underlag till puff (kort text och bild) kommer att levereras till 1177Vårdguiden och UMO. I mån av plats kommer de att läggas ut på startsidan nationellt/regionalt i nära anslutning till 25 september. Vad gäller övrig nationell annonsering kan ni läsa mer i bifogad bilaga. Hör av er om ni har frågor.
Årets kampanj projektleds av Lafa vid Stockholms läns landsting. Har ni frågor om det operativa arbetet kan ni vända er till Elin Jacobsson, projektledare, elin.jacobsson(a)sll.se . För mer övergripande frågor om arbetet med sexuell hälsa och STI-prevention inom målgruppen ungdomar och unga vuxna går det bra att kontakta mig på kontaktuppgifter nedan.
Bästa hälsningar,
Anna-ChuChu Schindele,
_____________________________________________
Anna-ChuChu Schindele
Utredare – ungdomar, unga vuxna
Hälsa och sexualitet
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Tel: +46102052761
Tel mobil +46707741530
anna-chuchu.schindele(a)folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot.
För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se