Folkhälsoinstitutet

Webbenkät för transpersoner
Regeringen har gett folkhälsoinstitutet i uppdrag att undersöka transpersoners hälsa. Detta görs i samarbete med KI och RFSL i form av en webenkät.
Affisch finns att ladda ner med information och länk till enkät:
halsaforalla_info_NY
Inkluderingen pågår till och med oktober. 650 personer har hittills fyllt i enkät.