ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende

ERITA – internetförmedlad behandling för ungdomar med självskadebeteende
ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) är en internetförmedlad tilläggsbehandling för ungdomar mellan 13–17 år med upprepat självskadebeteende. Behandlingen utvärderas nu i en nationell studie som genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.
Behandlingen sker under tolv veckor och består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en kortare del som vänder sig till ungdomarnas vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomar och vårdnadshavare kontakt med en terapeut via internet.
ERITA bygger på ERGT (Emotion Regulation Group Therapy), en gruppbehandling för vuxna som fokuserar på att öka känsloregleringsfärdigheter och att kunna välja alternativa strategier för att hantera svåra känslor. ERITA har tidigare testats i två pilotstudier med goda resultat. Läs mer om behandlingen på https://nationellasjalvskadeprojektet.se/biperita där det också finns möjlighet för ungdomar och vårdnadshavare att göra intresseanmälan.