Enkät: undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg

Hej!
Transgender Europe, som är en europeisk paraplyorganisation för organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter (däribland RFSL), genomför just nu en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Undersökningen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialt arbete i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien. Målet med undersökningen är att genom bland annat utbildning öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.
Det vore mycket värdefullt om ni ville hjälpa oss att sprida enkäten – vi vill få in så många svar som möjligt, från personer med olika erfarenheter och från många områden. Här finns mer information och länk till enkäten: http://www.rfsl.se/verksamhet/halsa-sexualitet-och-hiv/europeisk-enkaet-foer-yrkesverksamma-inom-vaard-och-social-omsorg-om-trans/

Jag är kontaktperson för den svenska delen av undersökningen och det går självklart bra att vända sig till mig med frågor eller synpunkter.
Bästa hälsningar,
Vierge Hård

Sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
Telefon: +46 (0) 76 162 56 77
E-post: vierge.hard@rfsl.se