Brev till Socialminister Lena Hallengren

Ordförande Timmy Leijen skriver brev till socialminister Lena Hallengren och bjuder in till samverkansmöte. 

Grattis till ditt nya uppdrag!

Skriver till dej bland annat  med anledning av Tv och medias uppmärksamhet runt situationen för unga människor psykiska mående och situationen på Bup där du varit med och gjort uttalande. Läste att du hade sagt att du ska se över ungdomsmottagningarna och verksamheten där. Vi från föreningen Sveriges ungdomsmottagningar  skulle gärna vilja träffa dej och samtala om ungdomsmottagningar.  Vi har tidigare haft möte och bra dialog med dina företrädare över tid, Gabriel Wikström senast. Han lovade oss att återkomma i en del frågor som vi gemensamt hade på agendan, men han avgick och tiden har gått.

Vi har de senaste åren haft tät  kontakt med SKL vad gäller unga människor psykiska mående och vad kan Um göra. De statliga medel som tilldelats Um de sista tre åren har varit till mycket stor hjälp och bidraget till utveckling av Um,s verksamhet i landet. Vilket socialstyrelsens analys av de statliga medlen visar. Fsum har bidragit med att arbeta fram en skrift om hur vi tänker att ett första linje uppdrag kan se ut på Um för att möta ungdomar snabbt. Jag bifogar den till dej och dina medarbetare. Hela social utskottet och en del av ministrarna som vid tiden hade uppdrag som berörde unga människor har fått den före jul för påseende av oss.

Vi på landets alla ungdomsmottagningar vill gärna vara med och bidra till att Um blir ett så bra ställe som möjligt för de ungas skull!

Är det möjligt att ordna ett möte? Återkom till oss med förslag på tid och plats.

Mvh

Timmy Leijen Ordförande i Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar.

019-6026735

Timmy.leijen@regionorebrolan.se

Lite bakgrund om oss som förening.

Ungdomsmottagningar, UM, har funnits i Sverige sedan 1970. Utöver den ideella föreningen FSUM, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, som startade 1988, finns inget nationellt övergripande avseende UM verksamheten.

För att beskriva vad en UM är idag, hur verksamheten bedrivs och vad som är verksamma arbetssätt, har föreningen tagit fram fyra skrifter. Vi i FSUM har tagit fram dessa skrifter då de inte finns någon annan övergripande dokumentation kring denna verksamhet.

Riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar ger en övergripande bild över vad en ungdomsmottagning är.

Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar ger en bred och djup beskrivning för personal som arbetar inom UM, men även för studenter, vid högskoleutbildningar och universitet, som kan komma i kontakt med såväl ungdomar som UM-verksamhet. Denna handbok kommer att vara ett levande dokument som förändras över tid. Ämnesområden som saknas i denna första version av handboken kommer att läggas till och befintliga områden kommer att revideras efter behov.

Statistikprojektet –Ni är grymma ”keep up the good Work  är framtaget utifrån ett datainsamlingsprojekt som pågick 2012-2013. Under denna period dokumenterade 33 av Sveriges ungdomsmottagningar, anledning till ungdomarnas besök på dessa mottagningar. Under två perioder, en månad under höst respektive vår, tillfrågades dessutom de ungdomar som kom till mottagningarna, om de ville svara på ett frågeformulär där de kunde tycka till om mottagningen och om den personal de mött. Detta material är i nuläget sammanställt på denna övergripande nivå, men materialet kommer förhoppningsvis att bli föremål för fler och djupare analyser i framtiden. Vi har valt att kalla dokumentet ”Ni är Grymma” – ”Keep Up The Good Work”, vilket två av ungdomarna skrev som svar på en av de öppna frågorna i formuläret.

Sista skriften vi har gjort nämnde jag tidigare och handlar om hur ett förstalinje uppdrag kan se ut på UM