Brev till folkhälsoministern från FSUM

Brev från FSUMs ordförande till folkhälsominister Gabriel Wikström
Örebro 2015-02-26
Bäste Gabriel – Hej igen!
Jag skrev till dig för ett tag sedan men har inte hört något ifrån dig. Jag vet att det kom en regeringskris och en decemberöverenskommelse emellan. Men nu så kan vi förhoppningsvis få kontakt.
Jag skriver till dig för jag har världens bästa jobb! Jag möter ungdomar på en ungdomsmottagning (UM) i Örebro och i Sälen i mitt dagliga arbete.
I tillägg har jag fått förtroendet att leda Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) som ordförande. Det är ett arbete som sköts av eldsjälar och har gjorts så sedan starten för 27 år sedan.
Vi har som uppgift att stötta och arbeta för att verksamheterna på landets ungdomsmottagningar ska få så bra förutsättningar som möjligt. Som du säkert vet varierar det stort hur möjligheterna är för unga att ha tillgång till jämlik och lättillgänglig vård på lika villkor, det vill säga en bra ungdomsmottagning.
Utifrån detta har vi nu arbetat med tre stora områden:
Vi har skrivit nya nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar samt en handbok som ska vara ett verktyg för UM-personalen i mötet med ungdomarna.
Vi har också drivit ett statistikprojekt: Under 12 månader registrerades manuellt på 35 mottagningar i landet besöksorsaker, det vill säga vad kommer ungdomar för och vad vill de ha hjälp med.
Till det har vi bett 10 000 ungdomar att svara på enkäter om verksamheten på respektive mottagning. Vi håller nu på att bearbeta och sammanställa allt material. Anledningen till att vi gör detta gigantiska arbete är att det saknas en nationell statistik på vad vi gör i vårt arbete. Det finns ingen samlad bild av arbetet på UM.
Vi håller en stor ungdomsmottagningskonferens i Strömstad den 6-8 maj. Då samlas över 500 ungdomsmottagare från hela landet i tre dagar för att mötas och få ny kunskap. Vi vill gärna bjuda in dig att komma och invigningstala den 6 maj eller till vårt årsmöte den 7 maj. Då vill vi också gärna överlämna de nämnda skrifterna till dig.
Om du är förhindrad att komma till konferensen i maj bjuder vi gärna in dig till ett möte på någon av Sveriges fantastiska ungdomsmottagningar i maj eller juni. Då kan vi träffas och prata ungdomsmottagning.
Hoppas att höra från dig!
Med vänliga hälsningar
Timmy Leijen
Ordförande FSUM