Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken; Karlstad 11-12 september

Karlstad 10-11 september –Välkomna!
Anmälan fram tom 23/8.
http://barnsratt.wordpress.com/