Möte med Gabriel Wikström den 10 februari

Extra Medlemsbrev!
Hej Alla!
Som ni vet skrev vi tillsammans med UMSAM nätverket en skrivelse till Socialministern Gabriel Wikström i höstas! Den handlade om extra satsningen regeringen gjort på ungdomsmottagningen de kommande 3 åren. Om du inte läst den gör det nu – se bilagan. skrivelse
Nu har vi blivet inbjudna att träffa honom den 10 feb. i 45 minuter utifrån den!
Vår fråga från styrelsen är vad tänker du skulle vara den viktigaste frågan att lyfta utifrån den? Ge oss din åsikt så vi använder de 45 minuterarna väl!
Mejla mej på
timmy.leijen@regionorebrolan.se
Hörs!
Timmy Ordförande