venereologsektionens utbildningsdag 2017

Sektionen för venereologi
inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Inbjudan
till venereologsektionens utbildningsdag 2017

Tema: HPV – Ett utrotningshotat virus ??
Tid: Fredagen den 27/1 2017, kl. 09:00-16:00. Registrering från kl. 08:30
Plats: Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Avgift: Medlemmar; 800 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Ej medlem; 1200 kr inkl. för och eftermiddagsfika samt lunch
Anmälan: Till sektionens kassör, e-post:
karin.andersson4@ltkalmar.se

anmalningsblankett-utb-dag-2017
program-venereologsektionens-utbildningsdag-2017
OBS! Inbjudan går ut först till sektionens medlemmar, som tillsammans med personalen på sina mottagningar och intresserade hudkollegor har förtur med garanterad plats vid anmälan senast 14/11. Platserna som finns kvar 15/11 2016 lämnas över till andra intressenter.
Det är alltså mycket viktigt att våra medlemmar informerar sin personal och hudkollegor, och anmäler i god tid!
Antalet platser är begränsat av brandsäkerhetsskäl (200 st. totalt), och platserna fördelas i turordning. Överbokningar kan ej göras.
Betalning sker mot faktura som skickas ut per e-post efter inkommen anmälan, vilket innebär bekräftelse på erhållen plats.
Anmälan är bindande. Kan du inte komma, försök hitta en ersättare, eller kontakta kassören snarast; det finns reserver som vill ha överblivna platser.