Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj

Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj!
Handlingarna till årsmötet finns under fliken ”Om FSUM” och ”UM-Konf 2013”. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.
Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan – tyck till om den och kom med saker ni tycker vi ska arbete med de kommande åren, både på lång och kort sikt. Bara tillsammans kan vi göra ett gott arbete med många bra nya idéer.
I år så ska vi försöka ha ett snabbare och effektivare årsmöte kring de vanliga punkterna så att vi hinner arbeta med vårt policydokument. Arbetsgruppen har arbetat med frågan intensivt under året och nu får vi alla chansen att ge dem lite in-put för det återstående arbetet som ska göras under nästa år. Vårt mål är att vi har ett färdigt förslag att ta ställning till 2014.
Väl mött nu i Borlänge! Det ska bli mycket intressanta och roliga dagar runt vårat 25 års jubileum!
/Timmy Leijen
Ordförande